جدیدترین خبرهای آموزشگاه فنی حرفه ای زینب کبری (س)

خبرها و گزارش های اجرایی آموزشگاه

برگزاری اولین دوره آزمون خیاطی در سال ۱۴۰۲
برگزاری دوره آموزش خیاطی
مشارکت تعدادی از کار آفرینان خانم بومهن در بازارچه ی خیریه بنیاد زینب کبری(س) در تهران
نقاشی کوچه ی کاج برای تبلیغات آموزش شیرینی پزی