گروه صنایع پوشاک:
• شلوار دوز
• الگوساز و برشکار لباس شب و  عروس
• نازک دوز زنانه – ضخیم دوز زنانه

• دوزنده لباس شب و عروس

• خباط لباس شب و عروس

گروه فناوری اطلاعات:
• رایانه کار power point
• کاربرگرافیک رایانه Adobe Iliustrator
• طراحی مقدماتی صفحات وب (کار و دانش)
• کارور Word
• کارور corel draw
• کارور Dream Weaver
• microsaft excel 2016
• کارور Flash Max
• کاربرICDL
• کارور عمومی رایانه شخصی
• رایانه کار Director
• اتوماسیون اداری
• رایانه کار Ciw
• طراح گرافیک رایانه ای
• طراح گرافیک رایانه ای با Corel Draw

گروه امور مالی و بازرگانی:
• تهیه و تنظیم سند حسابداری
• کارگزار دفاتر خدمات بانکی و روستایی
• حسابداری عمومی مقدماتی (کار و دانش)
• حسابداری عمومی تکمیلی
• حسابداری عمومی پیشترفته
• رایانه کار حسابدار مالی (کار و دانش)
• کمک انبارداری (کار و دانش)
• کمک متصدی اسناد مالی
• کمک حسابدار
• کاربر نرم افزار مالی

گروه خدمات تغذیه ای:
• شیرینی پز درجه 1
• شیرینی پز درجه 2
• کیک ساز
• ترسازی پیشترفته
• ترسازی مقدماتی
• شیرینی پز و شیرینی های خشک
• متصدی کافی شاپ
• سبزی آرایی،سفره آرایی،میوه آرایی

گروه صنایع دستی:
• قالی بافی درجه 1 (کار و دانش)
• قالی بافی درجه 2 (کار و دانش)
• گلیم باف درجه 2 (کار و دانش)
• سازنده تولیدات چرمی دست دوز

گروه الکترونیک:
• تعمیرکار تلفن همراه (کار و دانش)

گروه امور زراعی:
• کاربر تولید کمپوست

 

دیدگاه ها غیرفعال است