راه اندازی کارگاه قالیبافی با راهنمایی خانم دارابی و خانم ابتکار با همه جزییات و موارد مهمی که باید در نظر گرفته شود، تا به سرانجام و پایداری برسد، یکی از اقدامات مهم برای کمک به درآمدزایی زنان فقیر در شهر بومهن است. برای شناسایی قالیبافان خبره بعد از بررسی افراد تحت پوشش خیریه، با موسسات خیریه ای و دو کارگاه قالیبافی و افراد مراجعه کننده زیادی گفت و گو شد. بزرگترین مشکل آنان رفت و آمد به مکان کارگاه در کوچه کاج بیان می شد که هزینه تردد و دور ماندن از خانه و فرزندان بخشی از آن بود.
با اینحال تعداد زیادی از ساکنین زن بومهن و جاجرود به دلیل مهاجرت از روستاها به این شهر، از مهارت قالی بافی برخوردار هستند. علت گسترش کار به جاجرود ، همگن بودن جمعیت ساکن این شهر و تقاضای محلی بود. بعد از پرس و جوی فراوان با یک خریدار به نام آقای سیف به توصیه خانم شیرین خسروی( فرش آنلاین) تماس برقرار شد و طی سه جلسه حضوری در بومهن و دو جلسه در جاجرود انتظارات و محصول مورد انتظار این خریدار با بافندگان مطرح شد.
تعداد 10 قالیباف تند دست در جاجرود، از میان 30 نفر، شناسایی شد که این افراد در دو جلسه که در آنها آقای سیف و همسرش حضور داشتند با نظر خانم میرزاییان انتخاب شدند. در این جلسات، فعالیت‌های انجام شده مربوط به راه اندازی کارگاه قالیبافی، انتظارات از طرف سفارش دهنده و چالشها از طرف بافندگان، در بومهن و جاجرود تشریح شد. در جاجرود دو دار قالی یک متر در یک و بیست، در مسجد الهادی امام حسین، جایابی شد. برای اطمینان از امنیت دارها جلسه‌ای در تاریخ 16 بهمن ماه 1400 با امام جماعت برگزار شد. آقای سیف در تاریخ 4 بهمن نقشه‌های تعیین شده برای بافت دارها را به بومهن آوردند و در اختیار خانم میرزاییان قرار دادند.در بومهن قرار شد که تعداد زنان تند دست قالیباف نیز هر چه زودتر تعیین و نهایی شوند.
خانمهایی که قبلا با مشارکت خانم میرزاییان نحوه بافت آنها و تندی یا کندی میزان بافندگی و دست آنها، تعیین سطح شده بودند، درکارگاه بافت مشارکت داشتند.البته ادامه این همکاری به دلیل نزیک شدن به عید و مشغولیت‌های دیگر این خانمها و عدم وجود یک ناظر دایم با مشکلاتی روبرو شد.
نتیجه همه فعالیت ها تاکنون این است که در حال حاضر 7 دار قالی در بومهن و دو دار قالی در جاجرود برای بافت توزیع شده است. با ارتباط با اتحادیه قالیبافان، در بومهن، زنان بافنده تحت پوشش خیریه زینب کبری، در صورت رعایت شرایط بافت و استاندارهای مد نظر آنها، بیمه مشاغل خانگی در رشته قالی بافی خواهند شد. ولی این طرح نیاز به ناظر و تا حد زیادی فعالیت‌های جانبی و آماده سازی دیگر دارد . البته آقای سیف در آخرین مذاکره تلفنی گفتند که هزینه‌های لازم را تقبل خواهند کرد به شرطی که همین تعداد از خانمهای قالیباف نیز هنر دست خود را بتوانند نشان دهند. به احتمال قوی اگر این طرح ادامه پیدا کند؛ یکی از بهترین الگوهای همکاری بین بخش خصوصی، یک خیریه و شبکه ای از زنان کارآفرین و با مهارت خواهد بود. در درصورت داشتن تولید مناسب می‌توان براحتی در سایت‌های فروش مجازی قانونی کشور برای زنان غرفه فروش ایجاد کرد

دیدگاه ها غیرفعال است